Při sponkování úderník vtlačí sponu skrz materiál do podkladní vrstvy např. ze dřeva. Používají spony s tvarem písmene U.

Sešívačka vysune dvoudílnou kovadlinku tak že pronikne kartonem. Úderník vtlačí sponu do materiálu a ta je ohnuta vytvarovanou kovadlinkou, která spočívá pod sešívaným materiálem. Klasické šití využívá spon ve tvaru U.

PŘÍKLADY APIKACÍ